ÇOK BOYUTLU SAĞLIK

Sağlık, oldukça karmaşık, çok boyutlu bir kavramdır. WellnessTech’te, sağlık sorunlarına yol açan problemleri ele almak için uzmanlarımızın metodolojisini en son teknolojiyle birleştiriyoruz. Farklı boyutlara ve her bireyin ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmiş özel yaklaşımlar geliştiriyoruz. İdeal sağlığa doğru çıktığınız bu yolculuk boyunca size rehberlik etmekten mutluluk duyacağız.

Daha kaliteli bir yaşam sürmek isteyenler için maksimum sağlık düzeyini korumak çok önemlidir.

“Sağlık” kelimesinin evrensel olarak kabul edilmiş bir tanımı olmamasına rağmen, Dünya Sağlık Örgütü’nün tanımı, sağlıklı yaşamın geniş anlamlarını içeren, uluslararası kabul görmüş en iyi tanımdır.

1948’de DSÖ tarafından benimsenen bu tanım, hastalıktan özgürleşmenin fiziksel boyutun ötesine geçmesi ve zihinsel ve sosyal boyutları içeren olumlu bir varoluş durumunu vurgulaması açısından önemlidir.

“Sağlık, bütün olarak fiziksel, zihinsel ve sosyal iyilik halidir, sadece hastalık veya kusur olmaması hali değildir.” ~ DSÖ Anayasasının Önsözü.

Kavramın üzerinde mutabık kalınan özellikleri:

 • Sağlık bütünseldir.
 • Sağlık kişisel sorumluluktur.
 • Sağlık çok boyutludur.

Sağlığın tüm boyutlarını kapsamak isteyen hizmetler, yöntemler ve teknolojiler sunduğumuz için, bu çok önemli özelliğe, sağlığın çok boyutlu oluşuna odaklanmak istiyoruz.

 

 1. Duygusal Sağlık

Duygusal sağlık; kişisel bakım, rahatlama, stresi azaltma ve içsel gücün gelişmesine dayanır. Tüm duyguları anlamak ve ele alabilmek için, olumlu ve olumsuz tüm duygulara dikkat etmek ve onları kabul etmek çok önemlidir. Bu aynı zamanda deneyimlerimizden öğrenme ve gelişme yeteneğini de ortaya çıkarır. İdeal duygusal sağlıktan doğacak en önemli sonuçlar, doğru karar verebilme ve destekleyici ilişkilerin oluşturulmasıdır.

 1. Çevresel Sağlık

Çevresel sağlık, doğaya ve tüm canlılarına saygı duymaya dayanır. Diğer bir deyişle, çevresel sağlığın esas amacı, tüm çevremizle uyum içinde yaşamak ve herkesin güçlü bir çevre bilincine sahip olmasıdır.

 1. Finansal Sağlık

Finansal Sağlık boyutunun tanıtımı oldukça yenidir ve bütün kaynaklar onu bağımsız bir boyut olarak görmemektedir. Bu boyutun sağlığımız üzerinde bize daha az etki ve faaliyetlerimizde maksimum sonuç getirmesi için finansal giderleri ve finansal stresi başarılı bir şekilde nasıl yöneteceğimizle ilgilidir. Finansal sorumluluklara ayak uydurmak hızla bunaltıcı hale gelebilir, ancak bunları görmezden gelmek yalnızca stres, endişe ve korku duygularını artıracaktır. Sağlıklı yaşamın diğer tüm boyutları, bir şekilde finansal sağlıkla bağlantılıdır.

 1. Entelektüel Sağlık

Entelektüel sağlık öğrenmekle, zihinsel olarak uyarıcı faaliyetlerle ve bilgelik ile ilgilidir. Bilgi ve becerilerin artmasına ve paylaşım olasılığına yol açar. İdeal bir entelektüel sağlık seviyesine sahip olmak, merak ve keşiflere ilham verir ve bu da gelişime dönüşür.

 1. Mesleki sağlık

Oldukça yeni boyutlardan biri olan Mesleki Sağlık; tüm sağlık boyutları sınıflandırmalarında bulunmamakla birlikte, iş hayatımızın önemli bir parçasıdır. Mesleki sağlık, iş yoluyla edinilen memnuniyet, tatmin, ve anlamın önemini onaylar. Işyerinde size memnun edecek aktivitelere katılmak ve stresi belirlemek, çatışma yönetimini geliştirmek için çok önemlidir. Çatışma yönetimi, ideal bir mesleki sağlık düzeyine ulaşmanın anahtarıdır.

 1. Fiziksel sağlık

Fiziksel sağlık, kimi zaman tüm sağlık konsepti olarak kabul edilse de bu doğru değildir. Bu özel boyut, ideal sağlık ve işlevsellik için vücudumuza özen göstermekle ilgilidir. Fiziksel sağlık, bedeni en iyi durumda tutabilmek için gerekli fiziksel aktivite, beslenme ve zihinsel sağlık dengesini destekler. Optimum düzeyde fiziksel sağlık elde etmek, bireylerin güçlenmesine ve sağlığına kavuşmanın sorumluluğunu hissetmesine olanak tanır.

 1. Sosyal sağlık

Sosyal sağlık, başkalarıyla nasıl etkileşim kurduğumuzla ilgilidir. İlişkilerimiz bize hem neşe getirir hem de zor zamanlarımızda destek verir. Sosyal sağlık, sağlıklı ve destekleyici ilişkiler kurmanın yanı sıra etrafımızdakilerle gerçek bir bağ kurmayı içerir. Sosyal sağlık, iletişimi, güveni ve çatışma yönetimini destekler. Bu özel boyut, duygusal sağlıkla ilişkilidir.

 1. Ruhsal sağlık

Ruhsal sağlık, ruhsal benliklerimizle olan bağlantımızla ilgilidir. Dini inanç, değerler, ahlak gibi çeşitli faktörlerle tanımlanabilir. Ruhsal sağlık, yalnızca insan varoluşunun anlamını ve amacını aramakla ilgili değil, aynı zamanda yaşam deneyimlerini olduğu gibi kabul etmekle de ilgilidir. Bu şekilde iç benliğimiz ve dış dünya arasında uyum geliştirebiliriz. Bir diğer deyişle, ruhsal sağlık dengede olmamızı sağlar.